Donationer

Lotterioverskud ved Regionalmødet den 7.oktober 2018

 SI Bornholm Leonora har den glæde at kunne sende et overskud fra dagens lotteri på kr. 3.920 til projektet:Teenagemødre i Rumænien

Teenagemødre i Rumænien - uddannelse og social indsats

Klubberne i Soroptimist International Rumænien har yderst vanskeligt ved selv at rejse midler til projekter, men de har et stort ønske om at gå i gang med et nyt projekt blandt landets mange teenagemødre. Projektet er tostrenget, idet klubberne:

 
-   dels ønsker at starte et oplysende, forebyggende arbejde overfor en større målgruppe af unge fra 12 års alderen, så pigerne bliver bevidstgjort om deres rettigheder og får kendskab til prævention.
-   dels ønsker at støtte med en social indsats blandt vanskeligt stillede teenagemødre, som ofte bliver forstødt af deres famlier. Målet er, at teenagemødrene med støtte både vil kunne tage sig bedre af deres børn og færdiggøre deres skolegang.
 
Danmarksunionen ønsker med projektets midler at give et markant løft og en opmuntring til de rumænske klubber, så de lokalt med deres projekt kan være med til at skabe mere respekt omkring unge teenagepiger samt bevidsthed om og forståelse for kvinders ret til at bestemme over egen krop og i tillæg på sigt ændre den fordømmende og nedgørende holdning, der hindrer teenagemødre i at få den uddannelse, de har ret til.
 
Vores mål er at indsamle kr. 50-100.000,-/ år til projektet.
 
SI-Danmark ser dette projekt som en del af mentoropgaven for SI Rumænien. SI-DK’s Forretningsudvalg støtter endvidere med fast kontakt til SI Rumænien og afholder hvert 2. år træningsseminarer for den tiltrædende rumænske unionsledelse.

SI Bornholm Leonora har i 2018 doneret kr. 5.000 til dette projekt.

 


 

MODESHOW MED STIL 2018

Overskuddet på kr. 15.000 blev ubeskåret delt mellem Kvindekrisecentret Bornholm og Reden International.

 

 På billedet ses krisecentrets leder, Ingrid Funch Jørgensen, modtage beløbet af medlemmer fra SI Bornholm Leonora.